Fotovakschool


Nieuwsupdate maart 2020

 

 

Beste leden van onze Fotolumni,
Het Corona virus heeft ons land inmiddels zodanig in z’n greep, dat we genoodzaakt zijn een aantal ingrijpende maatregelen te nemen, zoals het annuleren van ons geplande Fotolumni evenement.

Onze minister president heeft opnieuw benadrukt dat het in grote groepen bij elkaar komen wordt afgeraden en waar je elkaar toch ontmoet tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook onze Koning gaf in zijn toespraak aan, dat we de afgekondigde maatregelen echt serieus moeten nemen ook al gaan die wellicht “nog wat langer duren”.

De premier gaf verder aan dat we hoogstwaarschijnlijk de komende 3 maanden nog in deze heftige tijd blijven zitten. Dat is tot medio juni.

 

De NAVB heeft haar lessen opgeschort en haar scholen gesloten, en gaat tele leren implementeren, in afwachting van nader te formuleren beleid.

Het RIVM geeft aan dat de jonge mensen weliswaar wat minder bevattelijk voor het virus lijken te zijn, maar dat de ouderen juist meer bevattelijk zijn voor het Coronavirus.


Ik ben me ervan bewust dat er veel tijd en energie is geïnvesteerd in het organiseren van het landelijke Fotolumni event en de diverse workshops. Ik heb daar veel respect voor. Toch ontkomen we niet aan het treffen van ingrijpende maatregelen.

De risico’s voor de gezondheid van de Fotolumni leden en onze gasten, zouden tijdens ons geplande Fotolumni Event op 25 april aanstaande, te groot zijn. In overleg met het bestuur heb ik daarom besloten om het Landelijk Event van 25 april aanstaande te annuleren. Tot een nog nader te bepalen datum wordt het Fotolumni Event uitgesteld. Dit betekent ook dat onze Algemene LedenVergadering daarmee niet door gaat op 25 april.
Ook de workshops die we op 15, 18 en 22 april hebben gepland gaan daarom niet door.
Hou vooral onze website, facebookpagina of Instagrampagina in de gaten. Daarop zullen we met jullie communiceren over eventuele alternatieve data en waar nodig andere actuele zaken.

 

Ten slotte:

 

Houd afstand, blijf zoveel mogelijk thuis en red daarmee levens!

Hylco Wijnants
Voorzitter Fotolumni.